top of page

Terms & Conditions

Skilmálar ST2 / Stragile, ehf.

Terms

Copyright notice and restrictions of use

 

Copyright © 2023 ST2 / Stragile, ehf. All rights reserved.

Intellectual property rights of applications, software, intellectual property, standards and other similar features in software ST2/ Stragile, ehf. is owned by Stragile, ehf., 611118-1200.

 

Terms of Use

The following terms and conditions provide for the products and services of ST2 / Stragile, ehf. ("ST2").

By utilizing the software, you agree to the content of these terms.

All intellectual property, such as business data, text, graphics, and other material that you insert into the program, is your property. 

It is prohibited, without the written permission of ST2:

  1. Copy, modify, distribute, rent, lend, sell, market, publish or produce any Content based on software ST2 / Stragile, Ehf.

  2. Reverse engineering, decoding, or otherwise attempting to access the source code of ST2/Stragile, Ehf.

Written consent required: Any changes, modifications, additions, or modifications to any code, software, or application require the written consent of ST2.

 

By accessing and using the software ST2, User agrees to the above and to have read, understood and agreed to abide by these Terms.

 

Any related questions will be received info@ST2.is

 

Stragile, ehf

Skilmálar

Tilkynning um höfundarrétt og takmarkanir á notkun

 

Höfundarréttur © 2023 ST2 / Stragile, ehf. Öll réttindi áskilin.

 

Hugverkaréttindi forrita, hugbúnaðar, hugverka, staðla og annars því um líks sem kemur fyrir í hugbúnaði ST2/ Stragile, ehf. er eign Stragile, ehf, 611118-1200.

 

Notkunarskilmálar

Eftirfarandi skilmálar kveða á um notkunarreglur fyrir vörur og þjónustu ST2 / Stragile, ehf. („ST2“).

Með því að nýta hugbúnaðinn samþykkir notandi efni skilmála þessa.

Öll hugverk s.s. viðskiptagögn, texti, myndir og annað efni sem notandi setur inn í kerfið er eign notanda. 

Óheimilt er, án skriflegrar heimildar ST2 að:

  1. Afrita, breyta, dreifa, leigja, lána, selja, markaðssetja, gefa út eða framleiða nokkurt efni sem byggir á hugbúnaði ST2 / Stragile, ehf.

  2. Vendismíða, afkóða, eða á annan hátt reyna að komast að frumkóða ST2 / Stragile, ehf.

 

Krafa um skriflegt samþykki: Allar breytingar, lagfæringar, viðbætur eða breytingar á kóða, hugbúnaði eða forriti krefjast skriflegs samþykkis ST2.

 

Með því að fá aðgang að og nota hugbúnað ST2 samþykkir notandi ofangreint og að hafa lesið, skilið og samþykkt að fara eftir þessum skilmálum.

 

Allar spurningar tengt þessu berist info@ST2.is

 

Stragile, ehf

bottom of page